Online boeken instellen in 3 stappen

Naast uw agenda en online aanwezigheid (via het openbaar profiel) kan u bij Rosa, als u dat wilt, online afspraken toestaan. Hierdoor kunnen uw patiënten een afspraak maken voor vooraf bepaalde tijdstippen.

Dit artikel legt uit hoe u kan instellen wanneer uw patiënten afspraken bij u kunnen inboeken.

 

In dit artikel vindt u:

Online boeken inschakelen

Om online boeken mogelijk te maken, moeten er 3 stappen doorlopen worden:

  1. Ten minste één motief moet ‘afspraak online maken’ toestaan

  2. Ten minste één tijdslot, met een motief, moet aangemaakt worden

  3. Uw openbaar profiel moet geactiveerd zijn


1. Motieven aanmaken/aanpassen

Het is belangrijk dat uw patiënten weten wat voor afspraak ze juist bij u boeken. De eerste stap is dan ook om een of meerdere ‘motieven’ aan te maken.

Zorg dat de optie ‘afspraak online maken toestaan’ aanstaat voor de motieven waarvan u wilt dat patiënten ze online kunnen boeken.

2. Het tijdrooster instellen

Nadat u uw motief heeft aangemaakt, kunt u uw tijdrooster instellen aan de hand van tijdsloten.

Patiënten kunnen alleen een afspraak maken voor:

  • een motief waarvoor u online boeking heeft toegestaan

  • de tijden die u heeft ingesteld in uw tijdrooster

Wanneer een patiënt een afspraak heeft geboekt of wanneer u een afspraak of afwezigheid in uw agenda heeft gepland, kan een patiënt voor dat moment geen online afspraak meer boeken.

3. Uw Openbaar profiel activeren

Patiënten kunnen een afspraak boeken via uw Openbaar profiel. Het is dan ook belangrijk dat dit geactiveerd is!

Gerelateerde artikels

https://rosahealth.atlassian.net/wiki/spaces/RKB/pages/554944987149

https://rosahealth.atlassian.net/wiki/spaces/RKB/pages/555368159195

https://rosahealth.atlassian.net/wiki/spaces/RKB/pages/555368156891

https://rosahealth.atlassian.net/wiki/spaces/RKB/pages/555368155666

 

 

Heeft u nog een vraag? Contacteer ons team via support@rosa.be